La Gestió Avançada en el manteniment de la xarxa de clavegueram

La xarxa de clavegueram forma part del Cicle de l’Aigua complint amb tres funcions bàsiques i essencials: higienista (evitar el contacte de les aigües residuals amb l’ésser humà), anti-inundació (minimitzar l’efecte de la pluja) i mediambiental (protegir el medi natural, evitant l’abocament d’aigües residuals).

Per tal de complir amb aquestes funcions és fonamental realitzar un correcte manteniment de la xarxa de clavegueram, és per aquest motiu que SOREA manté una aposta clara per a la millora de la gestió dels claveguerams municipals, enfocant el manteniment de la xarxa cap a bones pràctiques que permetin obtenir la millor eficiència, sostenibilitat i transparència.

Conseqüentment les bones pràctiques en el manteniment de la xarxa de clavegueram han de dur cap a una neteja avançada que permeti assegurar un millor estat de neteja de la xarxa, modificant les periodicitats de neteja i optimitzant els costos de manteniment en funció de les característiques i necessitats de la xarxa.

Resumint, la Gestió Avançada en el manteniment de la xarxa de clavegueram proposa plans de neteja on es defineix: On, Quan i amb Quins Mitjans és més recomanable aquesta neteja. Aplicant sempre l’ús de noves tecnologies, com tablet PC’s o Sistemes d’Informació Geogràfica, i sent respectuosos amb el medi ambient, utilitzant mitjans que redueixin la petjada hídrica i la petjada de Carboni.
Metodologia de la Gestió Avançada Inspecció element per element, diagnosis, planificació i ús del millor mitjà per fer la neteja on realment és necessari.


Inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmeres perxa, minimitzant l’accés del personal a la xarxa evitant riscos i accidents.
Gestió del manteniment realitzat mitjançant suport gràfic amb Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS).


Camions recirculadors que permeten fer la neteja reduint en un 50% el consum d’aigua potable.